Pienryhmäkoti Peippo tarjoaa kodinomaista ja turvallista asumista, kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja nuorille.

Kodinomaista ja turvallista asumista, kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja nuorille

Pienryhmäkoti Peippo tarjoaa kodinomaista ja turvallista asumista, kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja nuorille. Peipossa lapsi saa vakaan ja välittävän ympäristön, jossa hän voi kasvaa yksilölliset vahvuutensa huomioiden itsenäiseksi nuoreksi ja nuoreksi aikuiseksi.

Perhesuhteiden vaaliminen on Peipossa tärkeää. Yhdessä sosiaalityöntekijän, sekä lasten vanhempien kanssa sovimmekin yksilökohtaisen suunnitelman jokaiselle lapselle perhetyöstä ja perhesuhteiden tukemisesta. Vanhemmat ovat tervetulleita Peippoon tapaamaan lapsiansa ja vanhemmat voivat myös sovitusti yöpyä Peipossa.

Peipossa jokaiselle lapselle on nimetty omaohjaaja. Omaohjaaja huomioi erityisesti ohjattavansa vuorojensa sisällä ja pääasiassa hoitaa lapseen liittyvät asiat, kuten omaohjaajahetket, viikoittaisen yhteydenpidon vanhempiin, yhteydenpidon sosiaalityöntekijään, erilaiset palaverit ja kuukausiraporttien kirjaamisen. Näin jokaisella Peipossa asuvalla lapsella on mahdollisuus luoda pitkä ja luottamuksellinen suhde yhteen tiettyyn ja turvalliseen aikuiseen.

Peipossa on viikoittain nuorisokokous. Nuorisokokouksessa käymme yhdessä lasten ja nuorten kanssa läpi tulevan viikon tapahtumat ja arkiset asiat. Lisäksi nuoret pääsevät esittämään ideoitaan ja toiveitaan peipon arkeen tai vaikkapa tulevien reissujen suunnitteluun liittyen.

Erityisosaaminen

Pienryhmäkoti Peippo on erikoistunut käyttämään yhtenä kasvatuksellisena menetelmänä seikkailukasvatusta. Seikkailukasvatuksella tarkoitetaan tekemällä ja havainnoimalla tapahtuvaa ohjattua ja tavoitteellista oppimista sekä kasvamista. Seikkailukasvatuksessa kasvattaja auttaa lasta tai nuorta sisäistämään esim. retkelle opittuja ja läpikäytyjä asioita, sekä tuomaan niitä osaksi lasten ja nuorten arkea ja ajatusmaailmaa.

Seikkailukasvatukseen kuuluu oleellisena osana lapsen, nuoren tai ympäristön luoma yllätyksellisyys, jossa haluttuun lopputulokseen voidaan päästä monella eri tavalla. Lopputulosta tärkeämpää on kuitenkin ymmärtää mitä teimme matkalla päämäärään.

Koulunkäynti

Peruskouluikäiset käyvät Peiposta käsin Tuusulan kunnan kouluissa, joissa on hyvin huomioitu erityisopetuksen erilaiset tarpeet. Ammattioppilaitoksissa ja lukioissa opiskeleville löytyy hyviä vaihtoehtoja Tuusulan, Järvenpään sekä Keravan alueilta.

Harrastukset

Kannustamme lapsia ja nuoria aktiivisuuteen sekä kaiken tasoisesta liikkumisesta nauttimiseen. Tuusulan, Keravan ja Järvenpään alueella on hyvin kattavat harrastusmahdollisuudet, joiden piiriin lapsia ja nuoria mielellämme ohjaamme.

Tilat ja ympäristö

Pienryhmäkoti Peippo toimii isossa n. 400 neliön omakotitalossa.

Talo sijaitsee isolla tontilla, jossa on mahdollista leikkiä, pelata ja puuhailla. Lisäksi lähialueen metsät tarjoavat mahdollisuuden metsäretkien lisäksi mm. kevyeen maastopyöräilyyn lukuisine polkuineen.